མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2024ལོའི་ཟླ06ཚེས14ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་བློ་མཐུན་ཀྲའོ་ཁྲང་མིང་སོགས་ཀྱི་གོ་གནས་བསྐོ་བཞག་གི་བརྡ་སྦྱོར།

2024-01-09 20:21:18   |   820

རྩོམ་སྒྲིག དམ་ཆོས་བསམ་འགྲུབ། ཡོང་ཁུངས། མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན། བཤེར་འབེབས། སངས་རྒྱས་སྐྱིད།


བྱང་སྲིད་མི་དོན〔2023〕ཨང20པ། 

རྫོང་སོ་སོའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་། མཚོ་སྔོན་པོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་སྡེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་སོ་སོར།

བྱང་ཨུའི〔2023〕ཨང105པའི་བརྡ་སྦྱོར་འབྱོར་ནས་གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ནི།

བློ་མཐུན་ཀྲའོ་ཁྲང་མིང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཅུའི་རིམ་པ་དང་པོའི་བརྟག་ཞིབ་པར་བདམས།

བློ་མཐུན་སྐལ་བཟང་ཉི་མ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་བརྟག་ཞིབ་པར་བདམས།

བློ་མཐུན་ལི་ཞའོ་ནན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ནོར་སྲིད་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་བརྟག་ཞིབ་པར་བདམས།

བློ་མཐུན་མཱ་ཧུའེ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་བརྟག་ཞིབ་པར་བདམས།
                                                                                                                                                                                                མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།
                                                                                                                                                                                                        2023ལོའི་ཟླ8ཚེས23ཉིན།本期证报PDF文件