མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2023ལོའི་ཟླ03ཚེས21ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

2023ལོའི་རྒྱ་ལོའི་ལོ་སར་གྱི་གུང་གསེང་བརྡ་ཐོ།

2023-01-08 11:49:19   |   51

རྩོམ་སྒྲིག  སངས་དོན།   ཡོང་ཁུངས།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།    ལོ་ཙཱ།   གཡང་སྐྱིད།


མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་། 2023ལོའི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས21ཉིན་ནས་ཚེས27བར་ཏེ་ཁྱོན་ཉིན7ལ་རྒྱ་ལོའི་ལོ་སར་གྱི་གུང་གསེང་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཟླ་དང་པོའི་ཚེས28ཉིན(གཟའ་སྤེན་པ།)དང29ཉིན(གཟའ་ཉི་མ)ལས་ཚོགས་སུ་ཞུགས་དགོས།

2.jpg


མཉམ་སྤྱོད།