མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2024ལོའི་ཟླ07ཚེས18ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

བརྡ་སྦྱོར་སྤྱི་སྒྲོག

རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་སྒྲུང་ཐུང་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བདུན་པ་སྤེལ་པའི་གསལ་བརྡ། 2024-07-15
​མདའ་བཞི་རྫོང་གིས་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་དང་གཅེས་སྐྱོང་ལ་གཞི་ཚུགས་ནས་མ་བུ་བདེ་སྲུང་དྲ་བ་དམ་པོ་བཟོས་པ། 2024-05-22
མེ་ཟོན་ཤེས་བྱ་གནད་བསྡུས། 2024-02-06
དགུན་གནང་སྐབས་སུ་བྱིས་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ལ་མཉམ་འཇོག་དགོས། 2024-02-05
མཚོ་སྔོན་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཅུ་ཡི་བརྡ་ཁྱབ་གསར་པ། 2024-01-26
སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་དགུན་གནང་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད། 2023-12-20
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས་ཨང་དོན་ལྔ་པ། 2023-12-14
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས་ཨང་དོན་བཞི་པ། 2023-12-14
མཚོ་བྱང་ཁུལ་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྦྱིན་བརྡ་ཐོ། 2023-11-24
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི2024ལོའི་དུས་ཆེན་དང་གུང་གསེང་ཁ་ཤས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ། 2023-10-25