མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2023ལོའི་ཟླ03ཚེས21ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

རང་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་དང་བླངས་པ་མི1ལ་སྔོན་ཐོན་དཔེ་ལེགས་ཀྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ་འདུག

2023-02-03 12:02:10   |   36

སྒྲིག་སྒྱུར   སངས་དོན།


        ཉེ་ཆར།  གསར་འགོད་པས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ལྟར་ན།  མཇུག་སྒྲིལ་མ་ཐག་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་དང་བླངས་ཞངས་ཞུའི་སྔོན་ཐོན་དཔེ་ལེགས་འདེམས་སྒྲུག་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་སྒོ་ཁྲོད། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་དང་བླངས་པ་མི8“རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་སྔོན་ཐོན་དཔེ་ལེགས་”སུ་འདེམས་ཡོད།  དེའི་ཁྲོད། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཤོམ་ཚེ་ཧྭ་ཚུད་འདུགམཉམ་སྤྱོད།