མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2024ལོའི་ཟླ07ཚེས18ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ།

ཀྲོང་རིགས།2022-12-29
ཡུས་ཀུའུ་རིགས།2022-12-29
དབྱིས་རིགས།2022-12-29
ཡོ་རིགས།2022-12-29
ཞི་པོ་རིགས།2022-12-29
​ཝུའུ་ཙི་པི་ཁེ་རིགས།2022-12-29
ཡུ་གུར་རིགས།2022-12-29
དབའ་རིགས།2022-12-29
ཐུའུ་ཅ་རིགས།2022-12-29
ཐ་ཐར་རིགས།2022-12-29