མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།          དེ་རིང་ནི 2024ལོའི་ཟླ06ཚེས14ཡིན།
རྒྱ་ཡིག    |    汉语
མདུན་ངོས། མགོ་ཁྲིད་སྒེའུ་ཁུང་། གསར་ཐོས་གལ་ཆེན། ཆ་འཕྲིན་གསལ་སྒྲོག བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས། དག་སྣང་མཚོ་བྱང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ། བརྙན་གཟུགས་ལྟེ་གནས། སྲིད་པའི་གཏམ་ཚོགས།

མི་རིགས་གཞན་དག

མཱོ་ནན་རིགས།2022-12-29
མོན་པ་རིགས།2022-12-29
མན་ཇུ་རིགས།2022-12-29
ལྷོ་པ་རིགས།2022-12-29
ཀེ་ལོ་རིགས།2022-12-29
ལི་སུའུ་རིགས།2022-12-29
ལི་རིགས།2022-12-29
ལ་ཧུའུ་རིགས།2022-12-29
ཁོར་ཁེ་ཙི་རིགས།2022-12-29
ཅིང་ཕོ་རིགས།2022-12-29